Naše vyjádření k používání zdravotnických obličejových dle Mimořádného opatření ze dne 22. 2. 2021 naleznete v sekci AKTUALITY.

Aktuality

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 22. 2. 2021

Z důvodu množících se dotazů našich zákazníků Vás tímto informujeme, že současné znění mimořádného opatření vyžaduje použití dvou přes sebe přeložených zdravotnických obličejových masek.


Obě námi nabízené Zdravotnické obličejové masky (Typ II dle EN 14683+AC a NANO) tedy vyhovují požadavkům ministerstva a musí být nošeny ve dvou kusech. Nezáleží na typu vnitřní filtrační vrstvy.

 

Více naleznete zde:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

V této souvislosti však musíme veřejnost informovat, že toto rozhodnutí ministerstva je zavádějící a zakládá se na špatném překladu amerických studií, které explicitně varují před vrstvením dvou kusů Zdravotnických obličejových masek.
Vrstvení se dle studie doporučuje pouze v kombinaci látková rouška přes zdravotnickou obličejovou masku.

Viz:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Zdroj informací:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html#print

Citovaný vědecký článek:

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_x

 

Tímto apelujeme na Ministerstvo zdravotnictví o změnu opatření a zavedení povinnosti nosit certifikovanou Zdravotnickou obličejovou masku, min. typu II. dle EN 14683.

 

Slušovice, 23. 2. 2021

 

Záznamy nebyly nalezeny...